Érzékenyítő programok 6-20 éveseknek

Te mit tennél? CKI


Főként, ha azok „csak” szóban öntenek formát. A látottak és hallottak figyelmen kívül hagyása a legjobb táptalaját adja az erőszaknak és az elnyomásnak. Éppen ilyen helyzetekben van szükségünk civil kurázsira.

Ez a fajta bátorság szükséges ahhoz is, hogy kérdéseket tudjunk és merjünk feltenni a körülöttünk lévő világgal kapcsolatban. A kérdésfeltevés képessége pedig feltételezi azt, hogy az egyén tudatában van annak, hogy a világot kulturálisan és társadalmilag meghatározott lencséken keresztül látja és értelmezi. Hogy az értelmezési keretének fontos részét képezik a sztereotípiák és az előítéletek.

           Projektünk elsősorban a fialatok körében az előíteletek, a diszkrimináció és a megkülönböztetés csökkentésére irányuló kísérletet, amelyben a kritikai gondolkodás fejlesztésével és a társadalmi felelősségvállalás tudatosításával igyekszünk hozzájárulni egy igazságosabb és szolidárisabb társadalom/világ létrejöttéhez.


Különbözőség - ambivalens, egymással ellentétes gondolatokat, érzéseket és tetteket működtető és indukáló tulajdonság. Bár idealizált fogalommá is vált –másoktól különbözni, egyedinek lenni egy preferált és értékelt attribútum–, számos esetben az előítéletesség, a konfliktus és a gyűlölet forrása lehet.

           A személyiség fejlődésének meghatározó szakaszában, 13-18 éves kor között a különbözőség kiéleződése, a másság még nagyobb hangsúlyt kap – és a közösségek domináns csoportjainak áll hatalmában meghatározni, mely különbözőség és másság értékelendő, és melyek elítélendőek.

          A fizikai és verbális agresszió és erőszak az iskolai élet mindennapjainak is része. Testi és lelki sérelmeknek van kitéve minden, a domináns csoportok által gyengeként aposztrofált, és így kezelt tanuló. Ezeknek az eseteknek azonban nem csak két szereplője van; nem csak az agresszor és az áldozat. Az individualista szemléletű, énközpontúságra szocializáló környezetben a fiatalok könnyedén magukévá teszik a sok szempontból egyszerűbb utat jelentő „félrenézés képességét”, és legtöbbször elmennek az erőszakos cselekedetek mellett.

A projekt

Oktatási programok

Tudástár

Sajtómegjelenések

AKTUÁLIS

Diákprojekt – Új szociokandi filmek

2014. február 7-én megtartottuk a CKI-ban részt vett, filmkészítésre vállalkozó diákokkal az első egyeztetést.


AKTUÁLIS

A civil kurázsi 10 pontja

Ön is tanúja lehet olyan veszélyes helyzetnek, melynek során megtámadnak, megsértenek vagy megfenyegetnek embereket. Nem könnyű ilyenkor helyesen cselekedni. Semmit sem tenni viszont súlyos hiba. Már kis dolgok is, mint például egy mobilhívás a rendőrségre vagy segítségkérés egy járókelőtől, …

TOVÁBB

NYITÓLAP

VIDEÓK

A CIVIL KURÁZSI ISKOLÁJA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

A CIVIL KURÁZSI BÖLCSŐJE - ÓVODÁSOKNAK

AZ ELSŐ SULIPROJEKT

A CIVIL KURÁZSI 10 PONTJA

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK

EMBERI JOGI DOKUMENTUMOK

MÓDSZERTANI ESZKÖZTÁR PEDAGÓGUSOKNAK

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK

MÓDSZERTANI KUTATÁS

ELEGY TÁBOR - ELfogadva EGYmást

Megjelent a 2013-14-es tanévben megvalósított Te mit tennél? - a Civil Kurázsi Iskolája elnevezésű oktatási-nevelési programunk tapasztalatait összegző, Nyitott napló alcímet viselő kiadványunk, amit pedagógusoknak és más, érzékenyítéssel, emberi jogi neveléssel foglalkozó szakembereknek ajánlunk.


A Nyitott naplóban képet szeretnénk nyújtani a munkánkról. A középiskolásoknak- és óvodásoknak tervezett foglalkozásvázlatok mellett leírjuk a gyakorlati tapasztalatainkat, valamint röviden áttekintjük az érzékenyítés és a társadalmi felelősségvállalásra irányuló nevelés elméleti alapjait.


Bízva abban, hogy ezzel segíteni tudjuk az olvasó munkáját.


Munkánkat, így a Nyitott napló létrehozását is az EGT/Norvég Civil Támogatási Alapnak támogatta. (www.norvegcivilalap.hu)


VIDEÓK

A_Civil_Kurazsi_Iskolaja_Nyitott_naplo_pedagogusoknak_es_mas_szakembereknek_PDF.pdf
Te mit tennél? CKI

Támogatók

Norvég Civil Támogatási Alap Ökotárs alapítvány